novinky a poznatky ze světa živorodých ryb

Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

Pohádka o xenotoce co není Xenotoca

aneb o vztazích v jedné rodině gudejí...
Xenotoka je jedním z nejčastěji chovaných a mezi akvaristy rozšířených rodů gudejí. V současném pojetí jsou do rodu Xenotoca řazeny 3 popsané druhy: xenotoka zlatošupinná (Xenotoca variata), xenotoka červenoocasá (Xenotoca eiseni) a xenotoka tmavá (Xenotoca melanosoma). A dále pravděpodobně dva druhy nepopsané, mezi akvaristy rozšířené pod jmény Xenotoca eiseni sp. San Marcos (či Xenotoca sp. San Marcos) a Xenotoca variata sp. Cuitzeo.  V akváriích je nejčastěji chována Xenotoca eiseni.

Všechny výše uvedené druhy pocházejí ze středního Mexika, z povodí řek stékajících z pacifické strany pohoří Sierra Madre Occidental. Nejširší areál má X. variata, která je rozšířena od Río Aguascalientes na severu po Río de la Laja na jihu. X. eiseni je známa z několika toků z mexického státu Jalisco. X. melanosoma žije především v okolí jezera Lago de Chapala a v říčních systémech Río Ameca a Río Ayuquila taktéž v Jaliscu.

Přestože jsou všechny 3 druhy řazeny do jednoho rodu, zřejmě jsou jen velmi vzdáleně příbuzné. A tím se dostáváme k jádru pudla: z fylogeneze gudejí provedené americkým ichtyologem S. Webbem mimo jiné vyplívá, že X. variata je blíže příbuzná druhům Ameca splendens či Aloophorus robustus, zatímco X. eiseni a X. melanosoma tvoří samostatnou skupinu, nejblíže příbuznou druhu Xenoophorus captivus. Podobné výsledky vyplívají i z další fylogeneze provedené I. Doadriem a O. Domínguezem. Vzhledem k tomu, že typovým druhem pro jméno Xenotoca je X. variata, je jasné, že X. eiseni a X. melanosoma se už nadále nebudou honosit tímto rodovým jménem a je třeba pro ně vytvořit rod nový. O to se ve své disertační práci pokusil výše zmíněný S. Webb a vytvořil jméno Xenotichthys. Podle mezinárodního kódu zoologické nomenklatury (ICZN) se však publikace v disertační práci nepočítá jako platná. Přesto se jméno poměrně ujalo a čas od času se s ním lze setkat jak na stránkách akvaristů, tak i ve vědeckých pracích. Jiným přístupem je použití formy "Xenotoca".

Velmi zajímavá situace navíc nastává v případě populace X. eiseni (Xenotoca sp. San Marcos) z jezera Lago de la Magdalena. Jde pravděpodobně o nepopsaný druh, který navíc vzhledem k výše uvedeným okolnostem patří do nepopsaného rodu...  

    

Kráska bez rodového jména ("Xenotoca" eiseni)
K dalšímu čtení:

Doadrio I. & Dumínguez O. (2004): Phylogenetic relationships within the fish family Goodeidae based on cytochrome b sequence data. - Mol. Phyl. Evol. 31: 416-430.

Webb S. A., Graves J. A., Marcias-Garcia C., Magurran A. E., Foighil D. Ó. & Ritchie M. G. (2004): Molecular phylogeny of the livebearing Goodeidae (Cyprinodontiformes). - Mol. Phyl. Evol. 30: 527-544.
07.10.2012 16:26:03
hrones.m
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one